Piotr Przybyła magister sztuki, malarz urodzony 24 sierpnia 1983 roku w Sosnowcu. Absolwent Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kantora w DąbrowieGórniczej. Studia Wyższe ukończył na UŚ Katowice-Instytut Sztuki Cieszyn o specjalizacji Malarstwo Sztalugowe. W twórczości stara się łączyć różne techniki plastyczne. Inspiracją jest natura oraz rzeczywistość otaczająca. Zajmuje się głównie malarstwem, w którym dominuje niebanalny kadr, intensywne światło oraz kontrast. Twórcze poszukiwania często przedstawia w cyklach malarskich. Brał udział w wielu międzynarodowych plenerach malarskich w kraju i za granicą.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych